Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Pidä huolta
Etusivu > Pidä huolta

Pidä huolta

Pidä huolta itsestäs ja niistä jotka kärsiiOsana lääkäriksi kasvamista meistä jokaisen tulisi oppia kiinnittämään huomiota omaan ja työtovereiden hyvinvointiin. Hyvin toimivan työpaikan lisäksi työhyvinvoinnista suuren osan muodostaa kyky huolehtia itsestään. Tämä rajankäynti omien voimavarojen, rajallisuuden ja tavoitteiden välillä on yksi keskeinen taito vaativassa työssä. Lääkäreiden loppuun palaminen on Euroopan laajuinen ongelma ja lääkäreiden hyvinvoinnin lisääminen NLY:n kärkiteemoja.

Anna almu sille joka elääkseen sen tarvii

”Kylmä tosiasia on, että tutkimusta ei ole ilman rahoitusta. Tutkimusta edistävät parhaiten kunnossa olevat rahoituskanavat”, kommentoi eräs vastaajista Lääketieteen säätiön keväällä 2018 suorittamassa kyselyssä. Kaikki vastaajat (99%) kokivat, että tutkijan työ kehittää ammattitaitoa lääkärin työssä. Tästä huolimatta lääketieteellinen tutkimus ja jatkokoulutus ovat uhattuina tutkimusrahoituksen vähentyessä. Lääketieteen säätiön kyselystä selviää, että vain viidennes lääkäreistä piti tutkimusta tekevän lääkärin työtä houkuttelevana, ja tähän arvioon vaikutti erityisesti tutkimusrahoituksen vaikeutunut saanti. Tutkimuksen asema Suomessa on pikaisesti korjattava ennen kuin menetämme niin tutkijamme, kuin uusimman tiedon muualle.

Muista siellä rakentaa missä koti maahan sortuu

Työssämme kohtaamme päivittäin tilanteita, joissa meille arkipäiväinen, toistuva tilanne rikkoo äkillisesti kohtaamamme ihmisen ja hänen läheistensä arjen.  Näiden kriisien keskellä lääkäriys ja kohtaamisen taito punnitaan. Kipu, kärsimys ja menetys ovat työssämme jatkuvasti läsnä, ja jotta osaisimme välittää toivoa ja uskoa tulevaisuuteen potilaillemme ja heidän perheilleen, ansaitsemme mahdollisuuden kehittyä tässä työmme osassa ammattilaisen ohjauksessa. 

NLY toivoo nuorille lääkäreille mahdollisuutta työnohjaukseen erikoisalasta riippumatta.

Koita niitä rohkaista jotka päätöksissään horjuu

Työssämme tulee aina – mutta etenkin alkuvaiheessa – vastaan, joissa kaipaamme lisätietoja tai toista mielipidettä päätöksenteon tueksi. Kokeneemmat kollegat välittävät sekä ymmärrystä työstä, että konkreettisia neuvoja. Yhä enemmän on kiinnitetty huomiota siihen, että etenkin alkuvaiheessa tätä prosessia voidaan helpottaa koulutuksella pedagogiikasta ja ohjaustaidoista. NLY toivoo, että kaikki nuorempia kollegoita säännöllisesti ohjaavat saisivat mahdollisuuden osallistua pedagogisten taitojen koulutukseen.

Sillä jokainen joka apua saa sitä joskus tajuu myös antaa

Kollegiaalisuus on lääkäriydestä erottamaton periaate. Se nöyryys, että ymmärrämme, että yhdessä olemme viisaampia. Ja se onni, että kukaan meistä ei ole korvaamaton, vaan voimme tukea ja tuurata toisiamme. Se, ettemme ole yksin näiden haasteiden ja tilanteiden edessä, vaan kehitämme lääketiedettä ja professiotamme yhdessä.

Sara Launio

***Pidä huolta, Pave Maijanen